Er denne historien sann?

Hva bygger den på?

Har Mark Zuckerberg fortalt historien om seg selv?


Hva er kilder?
Hvorfor bruke kilder?

Det er forskjellige krav til kilder utifra hvilken sjanger fortellinger i er i!

Skjønnlitteratur / spillefilmer
Faglitteratur, artikler, dokumentarfilmer

Vi ser på forskjellige faglitterære kilder
Wikipedia
Om Facebook http://en.wikipedia.org/wiki/Facebook
og om Mark Zuckerberg http://en.wikipedia.org/wiki/Mark_Zuckerberg

Britannica
Gå inn på Its skolebiblioteket - der finner du lenke til Britannica


KILDEKRITIKK

Hva vil det si at en kilde er troverdig?
Hvordan kan du se om den er objektiv?
Disse spørsmålene kan hjelpe deg til å vurdere kilden:

  • Stemmer opplysningene med andre kilder?
  • Hvem har skrevet teksten? Har vedkommende en spesiell kompetanse eller troverdighet?
  • Hvor finner du teksten? Er dokumentet feks. knyttet til en bestemt organisasjon?
  • Hvorfor er teksten blitt skrevet? Skal den overbevise, informere, harselere osv?
  • Når er teksten skrevet? Er informasjonen ny nok?
  • Er språket korrekt? Passer tonen i språket til temaet?
  • Er layouten profesjonell?
  • Er kilden sponset? Reklame?
  • Får du svar på det du trenger?


SITERING


Det er to måter du kan bruke når du vil flette inn kildene dine i det du selv skriver.

Direkte sitat- ordrett i "", bør ikke brukes for mye, det brekker opp teksten, men kjernesitater er fine å ha med.

Parafrase- du skriver om og viser til kilden i teksten: I boka Shakespeare skriver Keith Brown om hvordan skolegangen preget diktningen ....
I kildelista skiver du inn
Brown, Keith: Shakespeare, Aschehoug 1975