Biblioteket samarbeider med Naturfagseksjonen om kildekritikk og informasjonskompetanse.
Kompetansemålet Helse og ernæring brukes, og elevene jobber i grupper og produserer en wiki. (se denne wikien som et eksempel)
Sant / usant om kropp og helse - kildekritikk i naturfag

Punkter til kildekritisk drøfting
Aktuelle læreplanmål
Temaene som det jobbes med
Wikiskriving
Biblioteket, bilder og kilder
EmneskyPlanleggingen av prosjektet har foregått på et google doc
https://docs.google.com/document/d/1O1qHqXbx7nZVAGnW8lSWCesFcUMQfTq-azxmxE8HJJA/edit?hl=en#

Vi samler kilder i Diigo. Der kan vi skrive kort om innholdet, vår vurdering av kilden, og legge på emneord. Alle kildene får emneordet dmvsnatur
http://www.diigo.com/search/my?q=dmvsnatur