Kan du bruke kilden i oppgaven din?

Vurder kildens TONE: Troverdighet - Objektivitet - Nøyaktighet - Egnethet

Bruk kildeskjemaet til å holde orden på kildene og vurdere dem kritisk.

Troverdighet

- hva vet du om forfatteren? (utdanning, stilling?)
- hvor er det skrevet? Hvem eier nettstedet
- mange skrivefeil? Passer tonen i språket til temaet?

Objektivitet

- er kilden objektiv, partisk, balansert, ensidig?
- forsøker forfatteren å overbevise om noe?
- er kilden sponset? Reklame?
- hvorfor er det skrevet?
- hvor finner du teksten? Er dokumentet feks. knyttet til en bestemt organisasjon?

Nøyaktighet

- er kilden oppdatert?
- er det fakta eller meninger?
- kan informasjonen bekreftes i andre kilder?

Egnethet

- passer dette for meg, får jeg svar på det jeg trenger?
- dekker kilden emneområdet?
- hvem er det skrevet for?
- når er teksten skrevet? Er informasjonen ny nok?

Kildeskjema:

Forfatter / Publiseringsdato /Tittel / Utgiver / Nettadresse / Lesedato
Sammendrag av hovedsynspunktene
Egen vurdering av kilden
Troverdighet, Objektiv, Nøyaktig og Egnethet
Gunnar Tjomlid (2010): Livsviktig vann : Helsehilde våser om vann
http://blog.tjomlid.com/?p=3223.
Lesedato:............. .
En kritisk gjennomgang av en bloggpost
somTrine Grung publiserte. Hun lot "HelseHilde"
gjesteblogge. Temaet er vann og hvor viktig det er
Troverdig fordi det vises til kilder, graden av nøyaktighet er stor.
Kanskje ikke så objektiv, veldig “mot” Trine Grung.
Egnet for meg, får svar på mye for oppgaven.