Hva er en kilde?
Hvilke kilder er aktuelle på eksamen?

Bruke kilden i teksten = sitat
direkte / indirekte sitat, begge må markeres
EKSEMPEL:
Direkte sitat fra læreboka:
“We all have to make choices in our lives.” (Haugen, 2009, p.23)

Indirekte sitat fra læreboka:
I boka Targets kan vi i kapittelet om “Memories of Another life” lese at alle må gjøre valg her i livet.

http://no.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Bruk_av_kilder

Det finnes eksempler i teksten på ndla: http://ndla.no/nb/node/66865?fag=16381&meny=1274&tema=80954

Forklare hvor sitatet er hentet = kildehenvisning
kort henvisning fra sitat i teksten til kildelista

Kildelista
nok opplysninger om kilden til at sensor finner den igjen.
Lurt å ha med tittel, dato og forfatter i tillegg til url på nettkilder

Skriv opp læreboka som kilde.
Haugen m.fl, 2009, Targets engelsk VG1, Oslo, Aschehoug.LES vurderingsveiledningen, ta gjerne med utskrift på eksamen
http://www.udir.no/Vurdering/Eksamen-videregaende/Vurderings--og-sensorveiledninger-VGO/