Beskrivelse av hovedmålet:
Hovedområdet kropp og helse dreier seg om hvordan kroppen vår er bygd opp, og hvordan kroppen påvirkes og endres over tid. Respekt og omsorg for andre står også sentralt innenfor området. Kropp, helse, livsstil og ernæring omtales hyppig i mediene. Kunnskap og kritisk vurdering av informasjon på dette området er viktig for å kunne ta ansvar for egen kropp og fysisk og psykisk helse.
I Vg1 er dette hovedområdet kalt ernæring og helse som uttrykk for vektlegging innenfor hovedområdet.

kompetansemålene:
Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
  • beskrive kjemiske kjennetegn og forskjeller på de viktigste næringsstoffene
  • gjøre rede for de viktigste sporstoffene, mineralene og saltene i kroppen
  • gjennomføre enkle kjemiske påvisninger av næringsstoffer i matvarer
  • forklare hovedtrekkene i fordøyelse, transport og omsetting av de viktigste næringsstoffene
  • gjøre rede for noen hovedbestanddeler i kosmetiske produkter og lage et slikt produkt med egen varedeklarasjon
  • drøfte spørsmål knyttet til ernæring, trening, slanking, spiseforstyrrelser, livsstilssykdommer og soling

I hovedområdet Forskerspiren ligger det et delmål om vurdering av kvalitet og gyldighet på egne og andres observasjonsdata. Ligger ofte en konflikt med det en sjøl/venner har opplevd, og hva forskning forteller.