smarte programmer

Organisere og samarbeide
Savner du kladdebøker og ringpermer? OneNote lager system for deg, og det er morsomt å bruke!
http://www.fag.hiof.no/lu/fag/ikt/film/onenote/index.html
Du kan dele filer med klassekameratene på Windows Live (msn, hotmail)

Hvis dere skal skrive sammen er det forskjellige måter å gjøre det på, men mange av dem har noen utfordringer på dette med at vi skriver over hverandres tekst, og at ting blir borte når andre lagrer. Et verktøy er Etherpad, og på NDLA har de lagt til rette for at dere skal kunne skrive sammen, og diskuterer mens dere skiver. Det er et nyttig og godt verktøy.
http://samskrive.ndla.no
samskrive2.png
samskrive2.png


Diigo

Ta vare på favorittene, del dem med andre og skriv kommentarer til innholdet.


Wiki

Del det dere skriver med klassen. Diskuter innholdet.