Drammen vgs - biblioteket
Skolebiblioteket på Drammen vgs er en ressurs for lærere og elever i læringsarbeidet,
og vi er aktive medspillere bl.a. gjennom denne wikien, når det gjelder bruk av bilder og kilder av alle slag.
I skolens virksomhetsplan under hovedpunktett Pedagogisk utvikling står det:
  • Styrke skolebibliotekets rolle som en viktig ressurs i arbeidet med å gi elever og lærere opplæring i informasjonskompetanse og digital dømmekraft.