boksjokk2014.jpg

Skolebiblioteket på Drammen videregående skole


- 3 bibliotekarer i 100% stilling
- 1000m2, gode sentrale lokaler.
- Skolebiblioteket består av Biblioteket med skjønnlitteraturen, fem grupperom og 130 arbeidsplasser og Stille lesesal med fagboksamling og 90 arbeidsplasser.


Fokusområder


  • Informasjonskompetanse
Vi jobber systematisk og omfattende med opplæring av elevenes digitale kompetanse. Alle vg1 (16 klasser)) har et prosjekt i naturfag i 5 økter. Faglærer og skolebibliotekarene samarbeider om dette.Her legges det vekt på arbeid med kildekritisk tenkning.

  • Litteraturformidling
Alle vg1 elevene får et "boksjokk", dvs et møte med biblioteket hvor de bl.a. får presentert ungdomsbøker, vi samtaler om bøker og lesing og de skriver på en Post-it-lapp noen ord om hva de har lyst til å lese om!Vg3 elevene følges opp med fordypningsoppgaven etter behov!Vi snakker gjerne om bøker for klasser på alle trinn, etter forespørsel fra lærerne!
Arrangementer og andre arbeidsoppgaver:Debatter i biblioteket i samarbeid med samfunnsfagseksjonen.Individuell veiledning av enkeltelever i læringsarbeidet, enten det gjelder å finne mer informasjon eller å finne bøker å lese på rett nivå.Utlån av lærebøkene.Kursing av lærerne i digitale emner.Jobber målrettet med å nå fylkets og skolens mål for skolebibliotek.

Kontakt ossSiv Marit Ersdal
Randi Helgerud
Guro Hernes
Tlf 32262800
Drammen vgs - nettsidenFølg oss på FacebookBuskerud leser - bokblogg