Når dere skal vurdere en kilde kan dere tenke over følgende:

Hvem:
Hvem er forfatteren?
Hvem eier eller har gitt ut siden?
Er utgiver kjent? Kan vi skrive til dem hvis vi lurer på noe?

Hva:
Virker innholdet sannsynlig?
Bruker forfatteren andre kilder, hvem er de?
Når ble det skrevet, er det oppdatert?

Hvorfor?
Hvem er dette skrevet for?
Er det noen som prøver å selge noe? Er budskapet overdrevet?